Top 10 Armste Gemeenten in Nederland

Dit zijn de 10 armste gemeenten op basis van gemiddeld vermogen per huishouden.


Toen we de Top 10 Rijkste Dorpen van Nederland maakten kwam als vanzelf de vervolgvraag bovendrijven: welke dorpen hebben dan het láágste gemiddelde inkomen? Dus doken we in de cijfers van het CBS op zoek naar de armste gemeentes van Nederland. Wat blijkt: de Top 10 Armste Gemeenten in Nederland wordt gedomineerd door de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam. Dit komt vooral omdat er in grote steden veel meer sociale woningbouw is en minder inwoners een eigen koophuis bezitten. Er staan dus amper arme Nederlandse dorpen in de lijst maar vooral steden.

10. Schiedam Gem. Vermogen: €9.400

Schiedam was, dankzij de jeneverstook, in de 18e eeuw steenrijk. Van die weelde is weinig overgebleven. De gemiddelde woningprijs ligt in Schiedam op slechts € 319.000 en 6,7% van de huishoudens ontvangt een bijstandsuitkering (Nederland: 5,2%).

9. Lelystad Gem. Vermogen: €9.200

Op plek 9 in de Top 10 Armste Gemeenten in Nederland vinden we de hoofdstad van Flevoland. Lelystad is heel nauwkeurig ontworpen en gepland. Maar ergens ging het fout, want de stad kent een relatief hoge werkloosheid (4,3%) en de woningprijs is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven (gemiddeld € 364K).

8. ’s-Gravenhage Gem. Vermogen: €9.000

Oh, oh, Den Haag, arme stad, achter de duinen. Hoewel de werkgelegenheid in ’s-Gravenhage relatief hoog is, is het aantal bijstandsuitkeringen in den Haag (68,5 per 1000 inwoners) bijna het dubbele van het nationaal gemiddelde (39,9 per 1000 inwoners).

7. Enschede Gem. Vermogen: €8.800

Ooit was het oostelijk gelegen Enschede rijk door de textielindustrie. Het instorten van deze bedrijfstak kostte 30.000 banen. Die klap is nog steeds voelbaar. De werkloosheid is 4,9% Met een woningmarkt waarop de gemiddelde vraagprijs € 331.000 is, is het in Enschede wél lekker goedkoop wonen.

6. Nijmegen Gem. Vermogen: €8.300

De woningmarkt in Nijmegen staat onder druk. De gemiddelde vraagprijs is in deze gemeente €469.000. Maar helaas, het gemiddeld vermogen per huishouden komt niet hoger dan € 8.300, waardoor Nijmegen halverwege de Top 10 Armste Gemeenten in Nederland staat.

5. Amsterdam Gem. Vermogen: €7.900

De hoofdstad van Nederland, een stad van handelaren. Amsterdam is in trek, ook internationaal. De woningprijs knalt dan ook omhoog, naar € 665.000 (gemiddeld). Hoe kan het dan dat het gemiddelde gezin in de hoofdstad net € 7.900 vermogen heeft? Dit komt vooral door het grote aandeel sociale huur in de stad. De kloof tussen arm en rijk is dan ook erg groot in Amsterdam.

4. Heerlen Gem. vermogen: €6.700

Met het sluiten van de kolenmijnen was het in Heerlen gedaan met de welvaart. Zelfs het hoofdkantoor van DSM is verhuisd uit Heerlen. Dit heeft een grote deuk opgeleverd voor de werkgelegenheid van de stad. 9,3% van de huishoudens heeft een bijstandsuitkering wat erg hoog is vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Je kunt er wel goedkoop een huis kopen, want die kosten gemiddeld ongeveer €269.000. Het gemiddelde vermogen per huishouden ligt in Heerlen op €6.700,-.

3. Arnhem Gem. vermogen: €6.100

Arnhem en Nijmegen zijn rivalen. Toch zullen de Nijmegenaren niet jaloers zijn op de derde plek die Arnhem inneemt in de top 10 Armste Gemeenten. De 163.000 inwoners van Arnhem hebben het niet breed. Bij een werkloosheid van 4,5% heeft 9,6% van de huishoudens een bijstandsuitkering. En, heel apart; de gemiddelde woningprijs is zelfs iets gedaald, van €374K in 2019 naar € 370K in 2020. Dit terwijl de gemiddelde huizenprijzen in de rest van Nederland juist sterk stijgen. Het gemiddeld vermogen per huishouden ligt op €6.100,-.

2. Groningen Gem. vermogen: €5.600

Al dat gas en toch de tweede plaats in de Top 10 Armste Gemeenten. Het is niet raar dat de Groningers zich soms wat oneerlijk behandeld voelen. Aan de andere kant, de 33.000 studenten die Groningen rijk is trekken het gemiddelde gezinsvermogen wel omlaag.

1. Rotterdam Gem. vermogen: €4.300

De armste gemeente van Nederland? Dat is, heel verrassend, de stad Rotterdam. Ook hier, hoge (5,8%) werkloosheid, veel bijstandsgezinnen (11,8%) en vooral banen die relatief weinig betalen zoals in de industrie (12,3%) en logistiek.

Bekijk ook:

Gebruikte bronnen:
CBS
Waarstaatjegemeente
Omslagfoto ©Top10s


0 Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *